Information For Authors

Tungumál og málfar

Greinar í tímaritinu eru eingöngu birtar á íslensku eða ensku og áskilja ritstjórar sér rétt til þess að hafna greinum sé málfari eða stafsetningu verulega ábótavant. Prófarkir eru sendar höfundum einu sinni og skal þeim skilað innan 48 klukkustunda frá móttöku.

Forsíða

Heiti greinar skal birt á sérstaklega útbúinni forsíðu, þar sem nöfn höfunda, vinnustaður eða akademískur titill kemur fram ásamt símanúmeri, póstfangi og tölvupósti þess sem tekur á móti próförk og öðrum skilaboðum frá ritstjórn.

Útdráttur

Greinum skal fylgja útdráttur á íslensku og ensku sem ekki er lengri en 150-200 orð og fjallar um markmið, aðferðir og helstu niðurstöður greinar. Útdráttur skal fylgja á sérstakri blaðsíðu, strax á eftir titilsíðu.

Meginmál

Æskileg lengd almennra greina er 6.000 til 8.000 orð, en athugasemdir og bókadómar skulu vera 1.000 til 3.000 orð. Tilvitnanir sem eru innan við 40 orð skulu vera innan íslenskra „gæsalappa" en tilvitnanir sem eru 40 orð eða lengri skulu vera inndregnar. Fyrsta stigs millifyrirsagnir skulu vera feitletraðar en annars stigs millifyrirsagnir skáletraðar. Áætluð staðsetning á töflum og myndum skal gefin til kynna í textanum en í handritinu skulu töflur og myndir vera staðsettar á sérstökum blöðum á eftir heimildaskrá.

Neðanmálsgreinar

Forðast skal neðanmálsgreinar eftir því sem kostur er. Séu neðanmálsgreinar nauðsynlegar skulu þær vera stuttar og takmarkast við mikilvægar útskýringar. Í handriti skulu neðan-málsgreinar vera númeraðar á sérstöku blaði á eftir meginmáli en á undan heimildaskrá.

Tilvísanir

Tilvísanir í texta skulu vera á forminu (höfundur, ártal, blaðsíðutal). Séu höfundar fleiri en þrír skulu tilvísanir vera á forminu (fyrsti höfundur o.fl., ártal, blaðsíðutal).

Heimildaskrá

Heimildaskrá skal vera á eftir meginmáli og byrjar á nýrri blaðsíðu. Nöfn tímarita, bóka og skýrslna skulu vera skáletruð. Íslenskum höfundum er raðað í stafrófsröð samkvæmt skírnarnafni en erlendum höfundum samkvæmt eftirnafni. Fylgja skal leiðbeiningu APA um heimildaskrá.

 

Töflur

Töflur skulu vera í númeraröð og heiti þeirra skal vera lýsandi fyrir innihaldið. Hver tafla skal vera á sérstöku blaði á eftir heimildaskrá. Töflur skulu vera í einföldum texta með tvöföldu línubili og dálkabili (tabs) til að aðgreina dálka. Ekki skal nota skilgreinda töfluramma í ritvinnsluforritum.

Myndir

Myndir skulu vera í númeraröð og heiti þeirra skal vera lýsandi fyrir innihaldið. Myndum ber að skila á sérstöku blaði á eftir töflum á forminu pdf, tiff eða jpg. Skýringar þurfa að fylgja myndum eftir því sem við á. Höfundar bera ábyrgð á því að afla tilskilinna leyfa til birtingar mynda.