Ofmenntun á íslenskum vinnumarkaði: Staða meðal háskólamenntaðs fólks

  • Jason Már Bergsteinsson
  • Ingi Rúnar Eðvarðsson Viðskiptafræðideild Háskóli Íslands
  • Guðmundur Kristján Óskarsson
Keywords: Over-education, university education, gender, incomes, Iceland

Abstract

The aim of the article is to examine the scope and nature of over-education on the Icelandic labour market. The target population of the research was based on a random sample drawn from the National Population Register by the National Survey of the Social Science Research Institute of the University of Iceland from 9 March to 9 April 2016. The survey included 2,001 individuals, aged 18 or above, from all over the country. A total of 1,210 persons responded to the survey. This research only involved those participants in the sample who had completed a university education and were in salaried employment in Iceland. After data cleansing, 420 participants remained, 192 males and 228 females. The initial results of the research indicated that 21% of participants were over-educated for their jobs; when, however, false over-educated individuals had been subtracted, 7.1% of participants were identified as having over-education. A multinomial regression identifies a statistically significant difference between educational and social sciences; those with a degree in educational science are less likely to be over-educated than those who have completed degrees in the social sciences. Individuals with under-education are most likely to be found within the educational sciences and among those who have been in long-term employment. The results also indicate that females are more likely to be over-educated than men. Those with an over-education generally appeared to be less satisfied in their work, and also had lower incomes than other participants.

 

Markmið greinarinnar er að kanna umfang og eðli ofmenntunar á íslenskum vinnumarkaði. Úrtak rannsóknarinnar byggðist á tilviljunarúrtaki úr þjóðská sem Þjóðmálakönnun Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands framkvæmdi 9. mars til 9. apríl 2016. Könnunin náði til 2.001 einstaklings á aldrinum 18 ára og eldri á landinu öllu og svöruðu 1.210 einstaklingar henni. Í þessari rannsókn var aðeins litið til þeirra þátttakenda í úrtakinu sem höfðu lokið háskólanámi og voru í launaðri vinnu á Íslandi. Eftir hreinsun gagna voru þátttakendur 420, þar af voru 192 karlar og 228 konur. Niðurstöður rannsóknar sýndu að 21% þátttakenda var ofmenntað, en þegar falskir ofmenntaðir voru dregnir frá voru 7,1% þátttakenda ofmenntuð. Fjölbreytuaðhvarfsgreining sýnir að marktækur munur er á menntavísindum og félagsvísindum á þann hátt að þeir sem eru með prófgráðu í menntavísindum eru síður ofmenntaðir en þeir sem lokið hafa háskólanámi á félagsvísindasviði. Vanmenntaða einstaklinga er helst að finnan innan menntavísinda og meðal þeirra sem unnið hafa lengi á vinnustað. Niðurstöður sýna einnig að konur eru líklegri en karlar til að vera ofmenntaðar. Ofmenntaðir virtust almennt vera síður ánægðir í starfi auk þess sem þeir voru með lægri tekjur en aðrir þátttakendur.

 

Published
2017-08-22
How to Cite
Bergsteinsson, J., Eðvarðsson, I., & Óskarsson, G. (2017). Ofmenntun á íslenskum vinnumarkaði: Staða meðal háskólamenntaðs fólks. Íslenska þjóðfélagið, 8(1), 5-22. Retrieved from https://thjodfelagid.is/index.php/Th/article/view/109
Section
Articles