Væntingar Íslendinga og hugmyndir innflytjenda um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi

  • Ómar Hjalti Sölvason
  • Þorlákur Axel Jónsson
  • Markus Meckl

Abstract

Útdráttur: Hvaða hugmyndir eru ríkjandi um hvernig innflytjendur verða fullgildir þátttakendur að íslensku samfélagi? Í rannsóknarverkefninu „Samfélög án aðgreiningar?“ voru spurningar um viðhorf til aðlögunar innflytjenda og fjölmenningar lagðar fyrir hentugleikaúrtak innflytjenda og slembiúrtak Íslendinga í tólf sveitarfélögum. Hér er þessum viðhorfum lýst og athugað hvort þau tengist félagslegum bakgrunni svarenda og hvort fella megi þau í flokka aðlögunarkenninga um samþættingu eða samlögun. Sett er fram lýsandi tölfræði fyrir væntingar Íslendinga og innflytjenda til aðlögunar út frá aldri, kyni, menntun, tekjum, stöðu á vinnumarkaði og búsetu. Gerð var línuleg aðhvarfsgreining á tengslum þessara breyta við samlögunar- og samþættingarvæntingar. Niðurstöður sýna að bæði heimamenn og innflytjendur gera ráð fyrir að innflytjendur læri íslensku. Innflytjendur sjálfir hafa meiri væntingar um samlögun en heimamenn hafa. Hærri aldur, karlkyn og minni menntun tengjast auknum væntingum um samlögun innflytjenda að íslensku samfélagi. Ekki koma fram tengsl hugmynda Íslendinga um innflytjendur og þess hvort meiri eða minni fjölgun innflytjenda hefur orðið í sama sveitarfélagi eða hverfi. Sú niðurstaða er ekki í samræmi við eldri rannsóknir sem þóttu benda til þess að fjölgun innflytjenda hefði í för með sér neikvæðara viðhorf Íslendinga gagnvart þeim.
Lykilorð: Aðlögunarstefna – Innflytjendur – Hópógn – Samþætting

Abstract: What are the prevailing ideas about how immigrants become part of Icelandic society? This paper joins previous studies in investigating the relationship between attitudes towards the integration of immigrants and socio-demographic variables. Our studies gathered data from a convenience sample of immigrants and a random sample of Icelanders in twelve municipalities. This paper describes reported attitudes. It further examined the relationship between the social background of the respondents (age, gender, education, income, labour market position and place of residence) and whether their attitudes could be categorized as assimilation or integration. We ran descriptive statistics and a linear regression analysis of the relationship between socio-demographic variables and integration expectations. Results indicate that both immigrants and locals felt that immigrants should try to learn Icelandic. Immigrants reported higher levels of expectation for other immigrants compared to locals. Higher age, being male and lower education are factors associated with increased expectations of assimilation into Icelandic society. Inconsistent with previous studies, our findings suggest there is little to no relationship between the proportion of immigrants in their communities and Icelandic respondents‘ attitudes towards immigrant integration-assimilation.
Keywords: Integration policy – Immigrants– Group-threat – Assimilation

 

 

Published
2021-10-18
How to Cite
Sölvason, Ómar, Jónsson, Þorlákur, & Meckl, M. (2021). Væntingar Íslendinga og hugmyndir innflytjenda um aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi. Íslenska þjóðfélagið, 12(1), 51-71. Retrieved from https://thjodfelagid.is/index.php/Th/article/view/214