Orsakir búferlaflutninga fyrir og eftir bankahrun

  • Vífill Karlsson Viðskipta- og raunvísindadeild Háskólinn á Akureyri
Keywords: Migration, West-Iceland, financial crisis

Abstract

 

 

 

A persistent flow of migrants from rural regions to the capital area of Iceland has been a matter of considerable concern. Various measures have been implemented by the goverment with limited results. There are however indications that the net flow of migrants between southern and western regions of Iceland and the capital area has changed. This research examines what factors make rural residents consider migration and whether there have been any significant changes after the financial crisis. The research is based on surveys implemented in West-Iceland in 2007 and 2010. The research suggests social rather than economic factors trigger migration considerations in West-Iceland. There are no significant differences between migration push and pull factors.

 

 

 

 

Ýmsir hafa haft áhyggjur af stöðugum straumi fólks frá landsbyggð til höfuðborgar. Ýmislegt hefur verið gert á vegum opinberra aðila til að draga úr straumnum, en með litlum árangri. Vísbendingar eru um að búferlaflutningar hafi breyst á Vesturlandi, Suðurlandi og Suðurnesjum gagnvart höfuðborgarsvæðinu. Í rannsókn þessari verður spurt hvaða þættir séu líklegir til að fá íbúa til að íhuga brottflutning frá svæðum utan höfuðborgarsvæðisins og hvort eitthvað hafi breyst við bankahrunið. Byggt verður á skoðanakönnun sem gerð var á Vesturlandi árin 2007 og 2010. Könnunin leiðir í ljós að meiri áhersla er á félagslega þætti en fjárhagslega þegar einblínt er á ástæður brottflutnings Vestlendinga frá heimahögunum eftir bankahrun í samanburði við það sem gilti áður. Ekki virðist vera stór munur á ýti- og togkröftum búferlaflutninga.

 

 

 

Published
2013-08-05
How to Cite
Karlsson, V. (2013). Orsakir búferlaflutninga fyrir og eftir bankahrun. Íslenska þjóðfélagið, 4, 5-26. Retrieved from https://thjodfelagid.is/index.php/Th/article/view/52
Section
Articles